صنايع برودتي پژمان

صنايع برودتي پژمان

طراحی و ساخت انواع تاپینگ بستنی و فالوده و ترشی و ذرت مکزیکی و میز دخل
بستنی ساز رولي. يخچال و فريزر پرده هوا روباز و طرح جزیره و خوابیده فروشگاهی. يخچال و فريزر مکعبی و ویترینی و سردخانه ثابت و متحرک. شیر سردکن و دوغ سردکن و........... ٠٩١٢١٠۴۶٠٧۶
٠٩١٢٣٣۴٧٨٧٢
٠٩١٢٣٣٩٩٢٣۴


-

ادرس
ویدئوها