آذربایجان غربی
جلوگیری از سرمازدگی باغات


شرکت دانش بنیان نفیس تدبیر هوشمند. در ۵ مدل دستگاههای ضد سرمازدگی تولید و به باغات کشور تقدیم میکنند. مساحت تحت پوشش از ۲ هکتار تا ۱۲ هکتار است


شهرک صنعتی فاز۲/خیابان نهم/پلاک۸سینی زیر شیرینگی لبنی


جهت بسته بندی محصولات لبنی،غذایی،بهداشتی و...
در سایزهای٢۵*٢۵
٢۶*٢۶
٢٨*٢٨
٣٠*٣٠
٢۵*٣٨
٢٢*٣۴ موجود میباشد


آ.غ