پاسخ به سوالات شما در گروه whats app

فارس

کود سبزی و صیفی جات زیست


مزایایِ کود سبزی و صیفی جات زيست:

استفاده همراه با آب آبیاری

حاوی عناصر ازت، پتاسیم، روی، منگنز، آهن ، اسیدهیومیک، اسید آمینه و انواع PGR

افزایش سبزينه گیاهی

افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های ِ محیطی

افرايش طول مدت انبارداری

اصلاح خاک و کمک به جذب بیشتر عناصر

افزايش قدرت ریشه در جذب عناصر

افزایش سنتز کلروفیل

افزایش مقدار تولید در واحد سطح

مدیر فروش : ٠٩٣٨۴۵٠٧٢۴۴
مدیر بازرگانی : ٠٩١٧١١٢٣٧۶٢
شماره تماس شرکت : ٠٧١٣٨٣٨۵٠٩۴


بلوار امیر کبیر - نبش کوچه 22 - ساختمان سر مستکود مایع اسید هیومیک زیست


کود مایع اسید هیومیک زیست
اسید هیومیک حاوی اسید هیومیک و اسید فولویک است . این کود به عنوان محرک رشد برای گیاهان زراعی و باغی اهمیت فراوانی دارد که باعث افزایش عملکرد می شود . همچنین به افزایش توسعه ریشه کمک میکند و میزان جوانه زنی بذر را افزایش می دهد . کود اسید هیومیک زیست از نظر تغذیه ای حاوی عناصر متعددی از جمله نیتروژن بوده که در ساختمان پروتئین ها حضور دارد و به دلیل اینکه این عنصر از اجزا مهم سازنده کلروفیل است به افزایش فتوسنتز کمک می کند. مواد هیومیکی به عنوان کلات کننده طبیعی در خاک ها عمل کرده و جذب عناصر فلزی از قبیل آهن ، مس و.... را توسط گیاه تسهیل می کند. این کود مایع جمعیت میکروبی و جانداران خاکزی را در خاک افزایش می دهد و خاصیت اصلاح کنندگی ساختمان آن را دارد و همچنین ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد. در نتیجه مقاومت به کم آبی را افزایش می یابد. با افزایش ضخامت دیواره سلولی در میوه ها باعث افزایش انبارداری محصولات کشاورزی می شود.
خرید مستقیم از کارخانه...
ارسال به تمام نقاط کشور...

مدیر فروش : ٠٩٣٨۴۵٠٧٢۴۴
مدیر بازرگانی : ٠٩١٧١١٢٣٧۶٢
شماره تماس شرکت : ٠٧١٣٨٣٨۵٠٩۴


بلوار امیر کبیر - نبش کوچه 22 - ساختمان سر مستتخفیف ویژه کود مایع فروت ست


کود مایع فروت ست

کود فروت ست زیست حاوی نیتروژن ، روی و بور می باشد و به گیاه کمک می کند عناصر تغذیه ای جهت گلدهی سال بعد را ذخیره نماید.

نیتروژن در ساختمان پروتئین ها حضور دارد و به دلیل اینکه از اجزای مهم کلروفیل است به افزایش فتوسنتز کمک می کند.

بور در گیاه در تشکیل جوانه های برگ ، گل ، تشکیل دانه و میوه نقش اساسی دارد. روی در سنتز پروتئین و ساخته شدن آنزیم ها و تولید هورمون رشد نقش عمده ای دارد.

فروت ست زیست عناصر مورد نیاز گلدهی را به صورت مستقیم به جوانه ها می رساند و باعث افزایش میزان گلدهی ، جلوگیری از ریزش گل ها و اصلاح سال آوری درختان میوه می شود.

زمان مصرف:

اسفند ماه: زمان متورم شدن جوانه ها

قبل از خزان برگ ها

مدیر فروش : ٠٩٣٨۴۵٠٧٢۴۴
مدیر بازرگانی : ٠٩١٧١١٢٣٧۶٢
شماره تماس شرکت : ٠٧١٣٨٣٨۵٠٩۴


بلوار امیر کبیر - نبش کوچه 22 - ساختمان سر مستمشاوره پژوهشی


مشاوره در انجام طرح های پژوهشی و دانشجویی


شیرازمشاوره پژوهشی


مشاوره در انجام طرح های پژوهشی


شیراز