دفتر مهاجرتی شایگان

دفتر مهاجرتی شایگان

اخذ تابعیت و پاسپورت دوم، اخذ اقامت اروپا از طريق خريد ملك،از طريق تمكن مالى و یا ثبت شركت. خدمات ويزاهای شنگن، انگليس وكانادا، خدمات تحصیلی و توریستی


-ویدئوها