ترکیه
چرا نه به اقامت در ترکیه


چرا گرفتن اقامت ترکیه و همچنین خرید ملک برای ایرانیان مزایایه اقامتی ندارد؟

بر اساس قانون ۴۸۱۷ دولت ترکیه چند نوع اقامت از طریق کار صادر میشود: ۱- اجازه کار مدت دار ۲- اجازه کار نامحدود برای کارکنان وابسته. اجازه کار بر اساس شرایط خاص و با داشتن قرارداد ۱ ساله صادر میشود، سپس در صورت داشتن شرایط و رعایت ظوابط تا ۳ سال و بعد تا ۶ سال قابل تمدید است. اقامت دائم در ترکیه بعد از ۸ سال صادر میگردد. همچنین با خرید ملک و یا ثبت شرکت اقامت دائم به متقاضی داده نمیشود و تنها قانون فروش ملک به اتباع خارجی و از جمله ایرانیان اصلاح شده. بازار ملک در ترکیه همانند دبی، امریکا، پرتغال، یونان و قبرص بعد از مدتی با افت روبرو خواهد شد. در ماده ۵ بخش سوم قانون ۴۸۱۷ بوضوح نوشته شده که«خرید ملک در ترکیه به هیچ وجه گارانتی کسب مجوز اقامت دائم در ترکیه نیست». معایب سیستمی ترکیه برای خارجیان همانند سیستم ضعیف اکادمیک و امکانانی، هزینه های بسیار بالای پزشکی و درمانی، نرخ بالای مواد خوراکی، تلفن، آب، برق و بنزین و همچنین اشنا نبودن مردم به زبان انگلیسی و درصد زیاد باسوادان در ترکیه مشکلات دیگر روزانه خواهند بود.
آخرین نکته مهم اینکه داشتن اقامت ترکیه برای ایرانیان هیچ مزیت ترددی به خارج از ترکیه ندارد و حتی بعد از ۸ سال و گرفتن تابعیت ترکیه، پاسپورت ترکیه هنوز برای ورود به اتحادیه اروپا نیاز به ویزای شنگن دارد و
هیچ فرقی با پاسپورت ایرانی ندارد.
ترکیه نه عضو اتحادیه اروپاست، نه عضو شنگن است و نه دورنمایی برای نزدیکی و عضویت در اتحادیه اروپا دارد. سیاستهای چندین ساله دولت اسلامگرای اردوغان، ترکیه را به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به عقب رانده و جامعه دوقطبی سیاسی با مشکلات فراوانی روبرو نموده که تحولات کشورهای دوروبر همیشه تاثیرات جدی بر شرایط سیاسی و اقتصادی ان دارند.
پیشنهاد ما این است که در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا و مخصوصا اروپای غربی یک برنامه اقامتی را یکبار برای همیشه انجام دهید.
@shaiganeurope


51,442767- 5.474243